Hình ảnh Lễ tuyên thệ của Chủ tịch Nước Nguyễn Phú Trọng

Lên top