Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng trúng cử Chủ tịch Nước với 99,79% phiếu bầu

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng trúng cử Chủ tịch Nước. Ảnh: PV
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng trúng cử Chủ tịch Nước. Ảnh: PV
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng trúng cử Chủ tịch Nước. Ảnh: PV
Lên top