Tân Chủ tịch Nước Nguyễn Phú Trọng: "Tôi vừa mừng, vừa lo"

Chủ tịch Nước Nguyễn Phú Trọng tuyên thệ nhậm chức. Ảnh: Quang Vinh
Chủ tịch Nước Nguyễn Phú Trọng tuyên thệ nhậm chức. Ảnh: Quang Vinh
Chủ tịch Nước Nguyễn Phú Trọng tuyên thệ nhậm chức. Ảnh: Quang Vinh
Lên top