Thủ tướng yêu cầu xử nghiêm sai phạm ở dự án Cát Linh - Hà Đông

Đường sắt Cát Linh - Hà Đông vẫn chưa đưa vào hoạt động. Ảnh Trần Vương
Đường sắt Cát Linh - Hà Đông vẫn chưa đưa vào hoạt động. Ảnh Trần Vương
Đường sắt Cát Linh - Hà Đông vẫn chưa đưa vào hoạt động. Ảnh Trần Vương
Lên top