Chậm bàn giao dự án ĐS Cát Linh - Hà Đông: Trách nhiệm chính là nhà thầu

Chỉ còn 1% khối lượng nhưng chưa biết đến bao giờ tuyến đường sắt Cát Linh - Hà Đông mới được đưa vào khai thác.
Chỉ còn 1% khối lượng nhưng chưa biết đến bao giờ tuyến đường sắt Cát Linh - Hà Đông mới được đưa vào khai thác.
Chỉ còn 1% khối lượng nhưng chưa biết đến bao giờ tuyến đường sắt Cát Linh - Hà Đông mới được đưa vào khai thác.
Lên top