Đường sắt Cát Linh kéo dài thêm 20km: Kéo thêm bao nhiêu, kéo đến bao giờ?

Không ai có thể trả lời câu hỏi bao giờ đường sắt Cát Linh- Hà Đông đi vào vận hành, và giờ chúng ta tiếp tục "kéo dài" thêm 20km?
Không ai có thể trả lời câu hỏi bao giờ đường sắt Cát Linh- Hà Đông đi vào vận hành, và giờ chúng ta tiếp tục "kéo dài" thêm 20km?
Không ai có thể trả lời câu hỏi bao giờ đường sắt Cát Linh- Hà Đông đi vào vận hành, và giờ chúng ta tiếp tục "kéo dài" thêm 20km?
Lên top