Thủ tướng: Phát triển đô thị là một kênh tăng trưởng quan trọng

Thủ tướng: Phát triển đô thị là một kênh tăng trưởng quan trọng. Ảnh VGP/Quang Hiếu
Thủ tướng: Phát triển đô thị là một kênh tăng trưởng quan trọng. Ảnh VGP/Quang Hiếu
Thủ tướng: Phát triển đô thị là một kênh tăng trưởng quan trọng. Ảnh VGP/Quang Hiếu
Lên top