Đô thị Việt Nam còn lãng phí đất đai và biến tướng quy hoạch

Đô thị Việt Nam còn hiện tượng biến tướng quy hoạch. Ảnh: Hải Nguyễn
Đô thị Việt Nam còn hiện tượng biến tướng quy hoạch. Ảnh: Hải Nguyễn
Đô thị Việt Nam còn hiện tượng biến tướng quy hoạch. Ảnh: Hải Nguyễn
Lên top