ĐBQH thảo luận về hiệu quả của mô hình chính quyền đô thị tại TPHCM

Mô hình chính quyền đô thị mà TPHCM đề xuất nhằm hướng tới tinh gọn bộ máy, đảm bảo phục vụ tốt hơn chất lượng cuộc sống của người dân. Ảnh: Minh Quân
Mô hình chính quyền đô thị mà TPHCM đề xuất nhằm hướng tới tinh gọn bộ máy, đảm bảo phục vụ tốt hơn chất lượng cuộc sống của người dân. Ảnh: Minh Quân
Mô hình chính quyền đô thị mà TPHCM đề xuất nhằm hướng tới tinh gọn bộ máy, đảm bảo phục vụ tốt hơn chất lượng cuộc sống của người dân. Ảnh: Minh Quân
Lên top