Thủ tướng dự lễ đón nhận danh hiệu Công viên địa chất toàn cầu Non nước Cao Bằng

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc trao Quyết định công nhận Di tích lịch sử cấp quốc gia địa điểm Chiến thắng Biên giới 1950 huyện Thạch An. (Ảnh: VGP)
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc trao Quyết định công nhận Di tích lịch sử cấp quốc gia địa điểm Chiến thắng Biên giới 1950 huyện Thạch An. (Ảnh: VGP)
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc trao Quyết định công nhận Di tích lịch sử cấp quốc gia địa điểm Chiến thắng Biên giới 1950 huyện Thạch An. (Ảnh: VGP)