Thăm lại trường xưa, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc mong học sinh phát triển toàn diện “đức, trí, thể, mỹ”

Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc.
Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc.
Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc.
Lên top