Bài thi viết “Việt Nam - Vẻ đẹp bất tận”:

Cần nâng tầm giá trị Công viên địa chất toàn cầu Non nước Cao Bằng

Vùng hồ Thang Hen, Trà Lĩnh, Cao Bằng mùa cạn nước.
Vùng hồ Thang Hen, Trà Lĩnh, Cao Bằng mùa cạn nước.
Vùng hồ Thang Hen, Trà Lĩnh, Cao Bằng mùa cạn nước.
Lên top