Sáp nhập cơ quan Tổ chức – Nội vụ cấp huyện, cấp tỉnh:

Thu gọn đầu mối, giảm chi ngân sách, tăng hiệu quả hoạt động

Đại biểu Quốc hội Đỗ Thị Lan - Uỷ viên Thường trực Uỷ ban về Các vấn đề xã hội. Ảnh: Quốc hội
Đại biểu Quốc hội Đỗ Thị Lan - Uỷ viên Thường trực Uỷ ban về Các vấn đề xã hội. Ảnh: Quốc hội
Đại biểu Quốc hội Đỗ Thị Lan - Uỷ viên Thường trực Uỷ ban về Các vấn đề xã hội. Ảnh: Quốc hội
Lên top