Những quận, phường nào ở TPHCM thuộc diện sáp nhập?

3 quận (2, 9, Thủ Đức) và 19 phường thuộc quận 2, 3, 4, 5, 10, Phú Nhuận sẽ được sắp xếp lại theo phương án sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã trên địa bàn TPHCM giai đoạn 2019-2021. Sau khi sáp nhập, TPHCM sẽ giảm từ 24 xuống còn 22 quận huyện và giảm từ 322 xã, phường, thị trấn xuống còn 312 phường, xã, thị trấn.

Infographic

Lên top