Mở rộng Hạ Long: “Cò” đất “thổi” giá, chính quyền phát loa cảnh báo

Dự án bất động sản này nằm bên bờ vịnh Cửa Lục bỏ hoang từ chục năm nay bỗng trở nên "sốt" dù chưa đủ điều kiện chuyển nhượng. Ảnh: Nguyễn Hùng
Dự án bất động sản này nằm bên bờ vịnh Cửa Lục bỏ hoang từ chục năm nay bỗng trở nên "sốt" dù chưa đủ điều kiện chuyển nhượng. Ảnh: Nguyễn Hùng
Dự án bất động sản này nằm bên bờ vịnh Cửa Lục bỏ hoang từ chục năm nay bỗng trở nên "sốt" dù chưa đủ điều kiện chuyển nhượng. Ảnh: Nguyễn Hùng
Lên top