TPHCM giảm còn 22 quận, huyện: Vì sao phải sáp nhập 3 quận, 19 phường?

3 quận và 19 phường tại TPHCM được sắp xếp lại.  Ảnh: Minh Quân
3 quận và 19 phường tại TPHCM được sắp xếp lại. Ảnh: Minh Quân
3 quận và 19 phường tại TPHCM được sắp xếp lại. Ảnh: Minh Quân
Lên top