Thông điệp của Việt Nam về APEC Việt Nam 2017

Chủ tịch Nước trong lần kiểm tra cuối cùng, tổng duyệt APEC 2017 tại Đà Nẵng.
Chủ tịch Nước trong lần kiểm tra cuối cùng, tổng duyệt APEC 2017 tại Đà Nẵng.
Chủ tịch Nước trong lần kiểm tra cuối cùng, tổng duyệt APEC 2017 tại Đà Nẵng.
Lên top