Thêm nhiều trường hợp được tạm hoãn nghĩa vụ dân quân tự vệ

Đội nữ dân quân tự vệ trong một buổi luyện tập. Ảnh Trần Lưu
Đội nữ dân quân tự vệ trong một buổi luyện tập. Ảnh Trần Lưu
Đội nữ dân quân tự vệ trong một buổi luyện tập. Ảnh Trần Lưu
Lên top