Chính sách mới nổi bật có hiệu lực từ tháng 7.2020

Quy định về bỏ biên chế suốt đời với viên chức sẽ được thực hiện từ 1.7.2020. Ảnh: Hải Nguyễn
Quy định về bỏ biên chế suốt đời với viên chức sẽ được thực hiện từ 1.7.2020. Ảnh: Hải Nguyễn
Quy định về bỏ biên chế suốt đời với viên chức sẽ được thực hiện từ 1.7.2020. Ảnh: Hải Nguyễn
Lên top