Bố đơn thân nuôi con dưới 3 tuổi được hoãn nghĩa vụ dân quân tự vệ

Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng và An ninh Võ Trọng Việt trình bày báo cáo giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Luật Dân quân tự vệ sửa đổi.
Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng và An ninh Võ Trọng Việt trình bày báo cáo giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Luật Dân quân tự vệ sửa đổi.
Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng và An ninh Võ Trọng Việt trình bày báo cáo giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Luật Dân quân tự vệ sửa đổi.
Lên top