Chính sách mới từ 1.7 liên quan tới cán bộ, công chức:

Chỉ còn 3 trường hợp được viên chức suốt đời

Từ 1.7.2020, nhiều thay đổi lớn liên quan đến tiền lương, việc làm của cán bộ, công chức, viên chức (ảnh minh hoạ). Ảnh: T.Vương
Từ 1.7.2020, nhiều thay đổi lớn liên quan đến tiền lương, việc làm của cán bộ, công chức, viên chức (ảnh minh hoạ). Ảnh: T.Vương
Từ 1.7.2020, nhiều thay đổi lớn liên quan đến tiền lương, việc làm của cán bộ, công chức, viên chức (ảnh minh hoạ). Ảnh: T.Vương
Lên top