Tham nhũng đang từng bước được được kiềm chế, có chiều hướng thuyên giảm

Các đại biểu dự hội nghị. Ảnh: Uỷ ban Kiểm tra Trung ương
Các đại biểu dự hội nghị. Ảnh: Uỷ ban Kiểm tra Trung ương
Các đại biểu dự hội nghị. Ảnh: Uỷ ban Kiểm tra Trung ương
Lên top