Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương: Kiên quyết với chạy chức chạy quyền

Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Võ Văn Thưởng trao đổi với các đại biểu tại hội nghị.
Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Võ Văn Thưởng trao đổi với các đại biểu tại hội nghị.
Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Võ Văn Thưởng trao đổi với các đại biểu tại hội nghị.
Lên top