GIẢI PHÁP CHẶN CHẠY CHỨC, CHẠY QUYỀN, CHẠY PHIẾU BẦU:

Không giao đặc quyền cho một nhóm người quyết định

TS Bùi Đức Thụ (ảnh trái) - Thành viên Hội đồng Tư vấn chính sách tài chính, tiền tệ quốc gia, nguyên Phó ban Công tác đại biểu của Ủy ban Thường vụ Quốc hội. PGS-TS Nguyễn Trọng Phúc (ảnh phải) - nguyên Viện trưởng Viện Lịch sử Đảng (Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh). Ảnh: NGUYÊN VƯƠNG
TS Bùi Đức Thụ (ảnh trái) - Thành viên Hội đồng Tư vấn chính sách tài chính, tiền tệ quốc gia, nguyên Phó ban Công tác đại biểu của Ủy ban Thường vụ Quốc hội. PGS-TS Nguyễn Trọng Phúc (ảnh phải) - nguyên Viện trưởng Viện Lịch sử Đảng (Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh). Ảnh: NGUYÊN VƯƠNG
TS Bùi Đức Thụ (ảnh trái) - Thành viên Hội đồng Tư vấn chính sách tài chính, tiền tệ quốc gia, nguyên Phó ban Công tác đại biểu của Ủy ban Thường vụ Quốc hội. PGS-TS Nguyễn Trọng Phúc (ảnh phải) - nguyên Viện trưởng Viện Lịch sử Đảng (Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh). Ảnh: NGUYÊN VƯƠNG
Lên top