Chào mừng Đại hội XII Công đoàn Việt Nam

Tài sản của cán bộ hình thành từ nhiều nguồn, thậm chí nhạy cảm

Chủ tịch Hội đồng Dân tộc Hà Ngọc Chiến (Ảnh: QH)
Chủ tịch Hội đồng Dân tộc Hà Ngọc Chiến (Ảnh: QH)