Tài sản của cán bộ hình thành từ nhiều nguồn, thậm chí nhạy cảm

Chủ tịch Hội đồng Dân tộc Hà Ngọc Chiến (Ảnh: QH)
Chủ tịch Hội đồng Dân tộc Hà Ngọc Chiến (Ảnh: QH)
Chủ tịch Hội đồng Dân tộc Hà Ngọc Chiến (Ảnh: QH)
Lên top