Chào mừng Đại hội XII Công đoàn Việt Nam

Sẽ xem xét việc cho thôi nhiệm vụ Đại biểu Quốc hội với ông Ngô Đức Mạnh vào ngày 13.3

Ông Ngô Đức Mạnh (Ảnh: QH)
Ông Ngô Đức Mạnh (Ảnh: QH)