Sẽ xem xét việc cho thôi nhiệm vụ Đại biểu Quốc hội với ông Ngô Đức Mạnh vào ngày 13.3

Ông Ngô Đức Mạnh (Ảnh: QH)
Ông Ngô Đức Mạnh (Ảnh: QH)
Ông Ngô Đức Mạnh (Ảnh: QH)