Chào mừng Đại hội XII Công đoàn Việt Nam

Sẽ xem xét cho thôi làm nhiệm vụ Đại biểu Quốc hội đối với ông Ngô Đức Mạnh

Ông Ngô Đức Mạnh (Ảnh: QH)
Ông Ngô Đức Mạnh (Ảnh: QH)