Sáp nhập huyện, xã: Tiến độ chậm, Bộ Nội vụ chưa nhận được đề án nào

Bộ trưởng Bộ Nội vụ Lê Vĩnh Tân tại hội nghị sơ kết 6 tháng đầu năm 2019 của ngành nội vụ. Ảnh: Thùy Linh
Bộ trưởng Bộ Nội vụ Lê Vĩnh Tân tại hội nghị sơ kết 6 tháng đầu năm 2019 của ngành nội vụ. Ảnh: Thùy Linh
Bộ trưởng Bộ Nội vụ Lê Vĩnh Tân tại hội nghị sơ kết 6 tháng đầu năm 2019 của ngành nội vụ. Ảnh: Thùy Linh
Lên top