"Cái khó" trong sáp nhập huyện xã: 3 chủ tịch còn trẻ, biết chọn ai?

Phó GĐ Sở Nội vụ Hòa Bình Bùi Duy Phương. Ảnh: Thanh Tuấn/ BNV
Phó GĐ Sở Nội vụ Hòa Bình Bùi Duy Phương. Ảnh: Thanh Tuấn/ BNV
Phó GĐ Sở Nội vụ Hòa Bình Bùi Duy Phương. Ảnh: Thanh Tuấn/ BNV
Lên top