Bộ Nội vụ: Đã tinh giản hơn 41 nghìn biên chế

Ông Vũ Đăng Minh- Chánh văn phòng Bộ Nội vụ trình bày báo cáo tại hội nghị. Ảnh: Thanh Tuấn
Ông Vũ Đăng Minh- Chánh văn phòng Bộ Nội vụ trình bày báo cáo tại hội nghị. Ảnh: Thanh Tuấn
Ông Vũ Đăng Minh- Chánh văn phòng Bộ Nội vụ trình bày báo cáo tại hội nghị. Ảnh: Thanh Tuấn
Lên top