Bộ Nội vụ lý giải vì sao đề xuất bỏ hình thức kỷ luật giáng chức?

Ông Nguyễn Tư Long - Phó Vụ trưởng Vụ Công chức - Viên chức, Bộ Nội vụ trả lời báo chí. Ảnh: Thùy Linh
Ông Nguyễn Tư Long - Phó Vụ trưởng Vụ Công chức - Viên chức, Bộ Nội vụ trả lời báo chí. Ảnh: Thùy Linh
Ông Nguyễn Tư Long - Phó Vụ trưởng Vụ Công chức - Viên chức, Bộ Nội vụ trả lời báo chí. Ảnh: Thùy Linh
Lên top