Quyết tâm nâng cao hiệu quả chất lượng hợp tác Quốc hội Việt Nam - Lào

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân tiếp Phó Chủ tịch Quốc hội Lào Bounpone Bouttanavong. Ảnh: TTXVN.
Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân tiếp Phó Chủ tịch Quốc hội Lào Bounpone Bouttanavong. Ảnh: TTXVN.
Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân tiếp Phó Chủ tịch Quốc hội Lào Bounpone Bouttanavong. Ảnh: TTXVN.
Lên top