Việt Nam-Lào thúc đẩy quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt

Tổng Bí thư, Chủ tịch Nước Lào Bounnhang Vorachith và Tổng Bí thư, Chủ tịch Nước Nguyễn Phú Trọng duyệt đội danh dự Quân đội nhân dân Lào tại lễ đón chính thức sáng 24.2. Ảnh: TTXVN
Tổng Bí thư, Chủ tịch Nước Lào Bounnhang Vorachith và Tổng Bí thư, Chủ tịch Nước Nguyễn Phú Trọng duyệt đội danh dự Quân đội nhân dân Lào tại lễ đón chính thức sáng 24.2. Ảnh: TTXVN
Tổng Bí thư, Chủ tịch Nước Lào Bounnhang Vorachith và Tổng Bí thư, Chủ tịch Nước Nguyễn Phú Trọng duyệt đội danh dự Quân đội nhân dân Lào tại lễ đón chính thức sáng 24.2. Ảnh: TTXVN
Lên top