Công đoàn 2 tỉnh Quảng Trị và Savannakhet - Lào tổ chức hội đàm

Ông Nguyễn Đăng Quang (thứ 3, từ phải sang) - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Quảng Trị nhận món quà của ông Bun Liêng Chăn Văn Pheng (thứ 3, từ trái sang)- Chủ tịch LHCĐ tỉnh Savannakhet. Ảnh: Hưng Thơ.
Ông Nguyễn Đăng Quang (thứ 3, từ phải sang) - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Quảng Trị nhận món quà của ông Bun Liêng Chăn Văn Pheng (thứ 3, từ trái sang)- Chủ tịch LHCĐ tỉnh Savannakhet. Ảnh: Hưng Thơ.
Ông Nguyễn Đăng Quang (thứ 3, từ phải sang) - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Quảng Trị nhận món quà của ông Bun Liêng Chăn Văn Pheng (thứ 3, từ trái sang)- Chủ tịch LHCĐ tỉnh Savannakhet. Ảnh: Hưng Thơ.
Lên top