Bồi dưỡng kỹ năng hoạt động cho cán bộ Công đoàn Lào

Lãnh đạo Công đoàn Công thương Việt Nam và Công đoàn Lào trao chứng chỉ cho các học viên. Ảnh: D.T
Lãnh đạo Công đoàn Công thương Việt Nam và Công đoàn Lào trao chứng chỉ cho các học viên. Ảnh: D.T
Lãnh đạo Công đoàn Công thương Việt Nam và Công đoàn Lào trao chứng chỉ cho các học viên. Ảnh: D.T
Lên top