Quyết định phân công công tác của Thủ tướng và các Phó Thủ tướng Chính phủ

Toàn cảnh phiên họp của Chính phủ. Ảnh Nhật Bắc
Toàn cảnh phiên họp của Chính phủ. Ảnh Nhật Bắc
Toàn cảnh phiên họp của Chính phủ. Ảnh Nhật Bắc
Lên top