Phân công công tác của Thủ tướng và các Phó Thủ tướng Chính phủ

Thủ tướng Phạm Minh Chính. Ảnh: Minh Hùng
Thủ tướng Phạm Minh Chính. Ảnh: Minh Hùng
Thủ tướng Phạm Minh Chính. Ảnh: Minh Hùng
Lên top