Quyền lợi của người lao động thuộc diện tinh giản biên chế sẽ được quan tâm giải quyết

Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Võ Văn Thưởng phát biểu tại Hội nghị (Ảnh: N.Bắc)
Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Võ Văn Thưởng phát biểu tại Hội nghị (Ảnh: N.Bắc)
Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Võ Văn Thưởng phát biểu tại Hội nghị (Ảnh: N.Bắc)
Lên top