Trưởng Ban Tổ chức T.Ư Phạm Minh Chính: Có vụ lên tới 19 hàm phó vụ trưởng

Hội nghị toàn quốc học tập, quán triệt Nghị quyết hội nghị T.Ư 6 khóa XII của Đảng (Ảnh: NB)
Hội nghị toàn quốc học tập, quán triệt Nghị quyết hội nghị T.Ư 6 khóa XII của Đảng (Ảnh: NB)
Hội nghị toàn quốc học tập, quán triệt Nghị quyết hội nghị T.Ư 6 khóa XII của Đảng (Ảnh: NB)
Lên top