Phải kiên quyết khắc phục “căn bệnh” ngại học, lười học nghị quyết

Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Võ Văn Thưởng phát biểu khai mạc hội nghị (Ảnh: NB)
Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Võ Văn Thưởng phát biểu khai mạc hội nghị (Ảnh: NB)
Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Võ Văn Thưởng phát biểu khai mạc hội nghị (Ảnh: NB)
Lên top