Thống nhất về ý chí và hành động qua học tập, quán triệt các Nghị quyết TƯ 6 khóa XII

Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Võ Văn Thưởng phát biểu khai mạc hội nghị (Ảnh: NB)
Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Võ Văn Thưởng phát biểu khai mạc hội nghị (Ảnh: NB)
Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Võ Văn Thưởng phát biểu khai mạc hội nghị (Ảnh: NB)
Lên top