Quy định Lễ viếng, Lễ truy điệu và Lễ an táng theo nghi thức Quốc tang

Chủ tịch Nước Trần Đại Quang (Ảnh: Văn Bình/QH)
Chủ tịch Nước Trần Đại Quang (Ảnh: Văn Bình/QH)
Chủ tịch Nước Trần Đại Quang (Ảnh: Văn Bình/QH)
Lên top