Lãnh đạo các nước chia buồn Chủ tịch Nước Trần Đại Quang từ trần

Chủ tịch Nước Trần Đại Quang. Ảnh: QH
Chủ tịch Nước Trần Đại Quang. Ảnh: QH
Chủ tịch Nước Trần Đại Quang. Ảnh: QH