Quốc hội phê chuẩn bổ nhiệm 4 thẩm phán Tòa án nhân dân Tối cao

Đại biểu Quốc hội tham gia biểu quyết. Ảnh QH
Đại biểu Quốc hội tham gia biểu quyết. Ảnh QH
Đại biểu Quốc hội tham gia biểu quyết. Ảnh QH
Lên top