Chính phủ nhiệm kỳ mới có 27 thành viên, giảm 1 Phó Thủ tướng

Lên top