Hôm nay, Quốc hội thảo luận, phê chuẩn Phó Thủ tướng và các bộ trưởng

Đại biểu Quốc hội tham dự Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khoá XV. Ảnh QH
Đại biểu Quốc hội tham dự Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khoá XV. Ảnh QH
Đại biểu Quốc hội tham dự Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khoá XV. Ảnh QH
Lên top