Quốc hội sẽ cho ý kiến sửa đổi Luật Đất đai trong năm 2022

Các đại biểu Quốc hội biểu quyết thông qua các Nghị quyết. Ảnh QH
Các đại biểu Quốc hội biểu quyết thông qua các Nghị quyết. Ảnh QH
Các đại biểu Quốc hội biểu quyết thông qua các Nghị quyết. Ảnh QH
Lên top