Quốc hội đồng ý miễn 7.500 tỉ đồng/năm thuế sử dụng đất nông nghiệp

Chính sách miễn thuế sử dụng đất nông nghiệp mang lại nhiều ý nghĩa với người dân nông thôn. Ảnh: Trần Vương
Chính sách miễn thuế sử dụng đất nông nghiệp mang lại nhiều ý nghĩa với người dân nông thôn. Ảnh: Trần Vương
Chính sách miễn thuế sử dụng đất nông nghiệp mang lại nhiều ý nghĩa với người dân nông thôn. Ảnh: Trần Vương
Lên top