Xây dựng trái phép trên đất nông nghiệp, chỉ phạt tiền, cho hoàn tất hồ sơ

Công ty Nam Sơn tự ý chuyển đổi mục đích sử dụng đất sang đất phi nông nghiệp chưa được cho phép. Ảnh: Lin Xong
Công ty Nam Sơn tự ý chuyển đổi mục đích sử dụng đất sang đất phi nông nghiệp chưa được cho phép. Ảnh: Lin Xong
Công ty Nam Sơn tự ý chuyển đổi mục đích sử dụng đất sang đất phi nông nghiệp chưa được cho phép. Ảnh: Lin Xong
Lên top