Dự thảo Nghị quyết miễn thuế sử dụng đất nông nghiệp:

Giảm gánh nặng cho nông dân, tăng nguồn đầu tư cho nông nghiệp

Chính sách miễn thuế sử dụng đất nông nghiệp mang lại nhiều ý nghĩa với người dân nông thôn. Ảnh: Trần Vương
Chính sách miễn thuế sử dụng đất nông nghiệp mang lại nhiều ý nghĩa với người dân nông thôn. Ảnh: Trần Vương
Chính sách miễn thuế sử dụng đất nông nghiệp mang lại nhiều ý nghĩa với người dân nông thôn. Ảnh: Trần Vương
Lên top